موسسه گردشگرى مهرايريس ايرانيان در قالب يك موسسه فرهنگي و هنري مهرنگار مانا در زيرمجموعه هيات مديره " مهرايريس " با بيش از چهارده سال فعاليت فرهنگي ، هنري و مطبوعاتى  و با بهره مندي از كارشناسان خبره و متخصص  مي تواند نمايشگاههاى تخصصى سازمانها ، نهادها، شركت ها و بانك هاي  دولتي و خصوصي را متناسب با سفارش موردنظر از طراحي تا اجرا  برگزار نمايد.

بي ترديد كاركنان و متخصصان  اين موسسه بركيفيت، دقت و سرعت توامان با كسب رضايتمندي مشتري در نحوه ارايه خدمات مطلوب و اثربخش است،تاكيد دارد.

مهر ايريس خانه دوم دوستداران طبيعت و كردشگري است.

مهر ايريس خانه دوم دوستداران طبيعت و كردشگري است.

مهرايريس امين و مشاور شماست.

مهرايريس اماده خدمات مشاوره و انجام پروژه هاي گردشگري است.

در مهرايريس اينده اي بسازيد تا گذشته در برابر آن زانو بزند.

با انتخاب مهرايريس فرصت شغلي را براي خود فراهم كنيد.

ثبت نام دوره هاي اموزشي و تخصصي در مهرايريس اغاز شد.

راهنمای تورهای ایرانگردی و جهانگردی

مدیریت فنی بند ب

اشتغال در صنعت گردشگری

کانون فارغ التحصیلان

دیدگاه ها و پیشنهادات

اخبار

کتابخانه مجازی

گروه علمی موسسه

طراحی، اجرا و پشتیبانی، گروه برنامه نویسی بلوط

نمایشگاه ها - مؤسسه گردشگری مهرآیریس ایرانیان